Kurumsallaşma ve İyileştirme Proje Hizmetleri

BANNER - Yeniden yapılandırma hizmetleri

 

Girişim dönemini atlatmış, ürün veya hizmeti ile iyi bir pazar oluşturmuş ve büyüme sürecine girmiş bir şirketin kurumsallaşması gerekmektedir. Kurumsallaşmanın esas amacı; kurumun patron, yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir. Yani şirket işleyişinin sistemleştirilmesi sürecidir. Şirketin kurumsallaşma ihtiyacı ile beraber tüm alanlarında da önemli değişikliklere gitmesi sürdürülebilir büyümeyi sağlar.

Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz ile şirketinizin iyileştirme noktalarını belirliyor, size özel projeler ve eğitimlerimiz ile kurumunuzu sizlerle birlikte büyütüyoruz.

Nasıl mı?

Firmanızın mevcut durumunu analiz ederek iyileştirme ve yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan noktaları belirliyor ve size özel kapsamlı bir rapor sunuyoruz.
Belirlenen noktalarda size özel yapılandırma projesi yazıyor ve bunu sizlerle birlikte yürütüyoruz.
Hangi alanlarda değişimi yönetiyoruz?

 1. Mali Yapı
 2. İnsan Kaynakları
 3. Üretim
 4. Yalın Üretim / Yalın Yönetim Projeleri
 5. Ar-Ge ve Ürge
 6. Depo & Lojistik
 7. Tedarik Zinciri Yönetimi
 8. Pazarlama ve Markalaşma
 9. Hibe ve Destek Projeleri
 10. Temel Yönetim
 11. İş yerinde Psikolojik Danışmanlık

İş Yerinde Psikolojik Danışmanlık

İş yerinde psikolojik danışmanlık, haftanın belirli günleri kendi kurumsal yapınız bünyesinde alacağınız bir hizmettir. İş yeri psikologları kurumunuza gelerek kendisiyle görüşmek isteyen çalışanlara psikolojik danışmanlık verirler. Kurumunuzun ihtiyacı doğrultusunda size uygun bir uzman psikolog belirlenerek kendisine kurumsal yapınız ve ihtiyacınız ile ilgili oryantasyon verildikten sonra çalışanlarınızla görüşmelere başlanır. Çalışanların stresle baş etme, kişiler arası ilişkileri düzenleme, öfke kontrolü, aile sorunları gibi konularda danışmanlık hizmeti verilir. Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda planlanan grup eğitimleri, aktiviteler ve workshoplar düzenlenir.

© 2018 Letundathink | Tasarım, Uygulama TriAlesta