İnovasyon Danışmanlığı

BANNER-inovasyon danışmanlığı

 

İnovasyon, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir.

Bizler de bu süreçte firmanızda var olan iç-girişimcilerin potansiyelini açığa çıkararak yenilikçi ve daha üretken bir kurum olmanıza yardımcı oluyoruz.

Nasıl mı?

  1. Kurumunuzun ve çalışanlarınızın inovasyondaki mevcut durumunu belirliyor ve bunu raporluyoruz.
  2. Mevcut duruma sonucuna göre inovasyon stratejinizi oluşturmada size yardımcı oluyoruz.
  3. Inovasyon Liderlerinizi keşfedip, eğitim programları ile ekibinizin gelişmesini sağlıyor, inovasyon kültürünüzü oluşturmaya yönelik süreçleri birlikte tasarlıyoruz.
  4. Yeni fikirlerinin değerlendirilmesine yönelik metodolojilerle, yeni bir iş fikrinin olgunlaşmasına yönelik adımları belirliyor, kurumunuzda yenilikçi ve sürdürülebilir bir büyüme için bir inovasyon sistemi kuruyoruz.
  5. Son olarak kurduğumuz inovasyon sisteminin test aşamalarını birlikte değerlendiriyoruz.

 

tri-sect-_6_steps_to_civic_innovation

© 2018 Letundathink | Tasarım, Uygulama TriAlesta