Enerji Verimliliği Danışmanlığı

ENERJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Enerji Yönetimi Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini içermektedir. Enerji Yönetimi Sistemi ile tesisinizde %10 ile %40 arasında enerji tüketimlerinizi düşürme imkânı sunulmaktadır.

Ayrıca 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari Binalar ile toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan Kamu Binalarının “Enerji Yöneticisi” bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.  Ayrıca yıllık enerji tüketimi bildirimleri zorunlu hale getirilmiştir.

 

UNDA Mühendislik A.Ş.;  Endüstriyel Tesisler ile Ticari, Kamu ve Konut tipi binalar için enerji tüketimlerinin periyodik analizi ve raporlanması,  problemlerin belirlenmesi, enerji verimliliği projelerinin oluşturulması ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu sayede enerji verimliliği arttırılarak enerji tüketimi azaltılabilmekte ve giderler düşürülebilmektedir.

Bu kapsamda süreç enerji tüketimleri izlenerek enerji girdi değerleri ve süreç faaliyetlerinin en verimli ve etkin yönetimine yönelik yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Enerji Yöneticisi mühendislerimizle yapacağımız periyodik ziyaretler ile enerji tasarruf potansiyeli öngördüğümüz noktalarda inceleme ve ölçümler yapılır. İnceleme ve ölçümler sonucunda elde edilen verilerle “Verimlilik Arttırıcı Projelerin” (VAP) maliyet-fayda analizleri yapılır.

Talep edildiği takdirde fizibilite çalışmaları sonucu ortaya çıkan VAP projeleri, en iyi kalitede en uygun maliyetle hayata geçirilir, uygulama sonucunun takibi yapılarak raporlanır.  Periyodik  “Enerji Yönetim Toplantıları” ile sürdürülmekte olan projelerin durumlarının izlenmesi, enerji tüketim profilinin çıkarılması, yapılabilecek enerji verimlilik projelerinin hazırlanması ve bu projeler için fizibilite analizleri için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

enerji

ARGE FAALİYETLERİMİZ

ARGE faaliyetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

 

GIDA TAZELİK ANALİZİ TAKİBİ

Gıda sektöründe özellikle su ürünleri ve kırmızı et sektörlerinde uygulanan duyusal analizlere alternatif olarak kullanılabilecek aletsel analiz metotları ve bu metotlara dayanan cihazların geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmaları sürdürmekteyiz. Çalışmalarımız analiz cihazlarının stok takibi ile birlikte gerçekleştirilmesi ve gıda güvenliği ve izlenebilirliğini kayıt altına alınmasını sağlayacak yazılım geliştirme çalışmalarını da içermektedir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN MİKROALG BİNA CEPHE UYGULAMALARI

Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla binalarda kullanılan yenilenebilir enerji teknolojileri enerji üretimi sağlayabilmekte ancak aktif olarak CO2 tutulmasını sağlamamaktadırlar. Bu çalışmamamız ile enerji verimliliğini artırmak ve enerji depolamanın yanı sıra aktif olarak CO2 tutan sistemlerin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla mikro alglerin mimari uygulamaları üzerine ARGE çalışmalarımız sürdürülmektedir. Günümüzde mikro alglerin yaygın üretimleri sadece su ürünleri üretimi için biokütle üretimi sağlayan sistemlerdir. Ancak mikro algler CO2 tutulması, biokütle üretimi, atık su arıtımı, gıda ve sağlık uygulamalarında kullanılabilmektedirler. Çalışmalarımız mikro alg üretim sistemlerinin mevcut ya da yeni binalara entegrasyonu ile Neredeyse Sıfır Enerji Binalar (Near Zero Energy Buildings) için sistem geliştirilmesini içermektedir.

 

© 2018 Letundathink | Tasarım, Uygulama TriAlesta